Share Capital  • Share capital should be minimum 500 000 SEK and maximum 2 000 000 SEK
  • The number of shares should be minimum 12 500 000 and maximum 50 000 000.
  • Registered share capital is 795 000 SEK.
  • ¨Kvotvärde¨ is 0,04 SEK.
  • The shares are emitted according to Aktiebolagsbolagen and are issued in svenska kronor, SEK
  • Star Vault AB (publ) has A and B shares. A-shares gives 10 votes per share and B-shares gives 1 vote per share.

Year

Event

”Kvotvärde”

Share increase

Share capital increase

Total shares

Totalt share capital

2006 Bolagsbildning 1,00 100 000 100 000 100 000 100 000
2007 Split 1:50 0,02 4 900 000 0 5 000 000 100 000
2007 Nyemission 0,02 15 000 000 300 000 20 000 000 400 000
2007 Nyemission 0,02 5 000 000 100 000 25 000 000 500 000
2007 Omvänd split 2:1 0,04 -12 500 000 0 12 500 000 500 000
2007 Nyemission 0,04 2 500 000 100 000 15 000 000 600 000
2008 Nyemission 0,04 2 446 000 97 840 17 446 000 697 840
2008 Nyemission 0,04 2 446 000 97 160 19 892 000 795 000
2011 Nyemission 0,04 9 946 000 398 520 29 838 000 1 193 520
2012 Nyemission 0,04 3 866 690 154 668 33 704 690 1 348 188
2013 Riktad Emission 0,04 4 169 859 166 794 37 874 549 1 514 982
2013 Riktad Emission 0,04 10 000 000 399 999 47 874 549 1 914 981

Investor relations

Pressmeddelande Kittend

2017-11-17

Delarsrapport 2017-01-01 - 2017-09-30

2017-11-17

Halvarsrapport 2017-01-01 - 2017-06-31

2017-08-18

Stammokommuniké 2017

2017-06-21

Star Vault Årsredovisning 2016

2017-05-30

Kallelse AT arsstamma

2017-05-22

Fullmaktsformular arsstamma

2017-05-22

Fullstandiga beslutsforslag inför arsstamma

2017-05-22

Nyval Fredrik Reimers

2017-05-22

Delarsrapport Q1 2017

2017-05-19

Nya spel Star Vault

2017-04-24

Bokslutskommunike 2016-01-01 - 2016-12-31

2017-02-17

Pressmeddelande

2016-12-12

Pressmeddelande

2016-11-21

Starvault Q3

2016-11-18

Pressmeddelande: Sista dag för handel med BTA

2016-10-17

Emissionen slutförd

2016-09-20

Sarskild anmalningssedel

2016-09-01

Offentligorande av memorandum

2016-08-31

Memorandum inbjudan till att teckna aktier

2016-08-31

Pressmeddelande 20160822

2016-08-22

Halvårsrapport 20160101-20160630

2016-08-19

Stammokummuniké 2016

2016-07-08

Starvault Q1

2016-05-21

Nyval arstamma

2016-05-21

Nytt datum arstamma

2016-04-28

Fullmaktsformular inför arstamma

2016-04-26

Fullstandig beslutsforslag inför arstamma

2016-04-26

Arsredovisning Star vault 2015

2016-04-26

Kallelse till arstamma 2016

2016-04-26

Nyhetsbrev VOIP går live

2016-04-06

Bokslutskommunike 2015-01-01 - 2015-12-31

2016-02-19

Pressmeddelande 20160217

2016-02-17

Delarsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

2015-11-20

Pressrelease 20151030

2015-10-30

Steam uppdatering

2015-09-16

Steamlansering - uppdatering

2015-09-04

Pressmeddelande Steam release

2015-08-31

Halvarsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

2015-08-21

Star Vault - Stammokommunike 20150616

2015-06-16

Pressrelease 20150615

2015-06-15

Star Vault Arsredovisning 2014

2015-06-02

Fullmaktsformular arsstamma

2015-05-25

Fullstandiga beslutsforslag

2015-05-25

Delarsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

2015-05-22

Pressrelease 20150518

2015-05-18

Kallelse till arsstamma i Star Vault

2015-05-12

Pressmeddelande 20150327

2015-03-27

Bokslutskommunike 2014-01-01-2014-12-31

2015-02-20

Mortal Online uppdatering samt Steam status

2014-12-02

Delarsrapport 2014-01-01 till 2014-09-30

2014-11-21

Territory Control patch gar live!

2014-09-11

Halvarsrapport

2014-08-22

SV soker programmerare


Kommunike fran arsstamma

2014-07-01

Fullstandigt Beslutsunderlag

2014-06-09

Fullmaktsformular arsstamma

2014-06-09

Kallelse till arsstamma i Star Vault

2014-05-28

Delarsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

2014-05-23

Arsredovisning Star Vault 2013

2014-05-21

Nytt datum for Arsstamma

2014-05-08

Mortal Online - stod for Oculus Rift

2014-04-24

STEAM uppdatering

2014-04-24

SV - Bokslutskommunike 2013

2014-02-21

Unreal Engine uppdatering klar

2014-02-14

STA Press - stamma kommunike

2013-06-25

Arsredovisning Star Vault 2012

2013-06-18You need Acrobat reader to view this document.
» Download here
© Copyright STAR VAULT AB 2011. All Rights Reserved