The share

Star Vault B (STVA B)

Orginisationsnummer
556709-1169

Bolagspresentation

VD
Henrik Nyström

Styrelseordförande
Patrik Sommarin

Styrelse
Petter Norman
Henrik Nyström
Patrik Sommarin
Fredrik Reimers

LEI
549300B0XMT2CDIG5I91

Bolagsordning

Bolagsordning StarVault 2011.PDF

Share information

Aktienamn Star Vault B
Kortnamn STVA B
Antal aktier 67 024 368
ISIN-kod SE0002149369
OrderBook ID 4109
CFI (ISO 10962) ESVUFR
FISN (ISO 18774) STARVAULT/SH B
Kvotvärde 0.04
Handelsstart 2007-09-27
Typ Aktie
Valuta

Bolagsordning StarVault 2011.PDF