The share

Star Vault B (STVA B)

Orginisationsnummer
556709-1169

Bolagspresentation

VD
Henrik Nyström

Styrelseordförande
Patrik Sommarin

Styrelse
Petter Norman
Henrik Nyström
Patrik Sommarin
Fredrik Reimers

LEI
549300B0XMT2CDIG5I91

Bolagsordning

Star-Vault-AB-bolagsordning-antagen-på-årstämma-den-17-juni-2019.pdf

Share information

Aktienamn Star Vault B
Kortnamn STVA B
Antal aktier 210 190 770 st
ISIN-kod SE0002149369
OrderBook ID 4109
CFI (ISO 10962) ESVUFR
FISN (ISO 18774) STARVAULT/SH B
Kvotvärde 0.01 SEK
Handelsstart 2007-09-27
Typ Aktie
Valuta

https://starvault.se/wp-content/uploads/2021/06/Sign_Arsredovisning_Star_Vault_AB_2020.pdf

 

https://starvault.se/wp-content/uploads/2021/06/Sign_Revisionsberattelse_Star_Vault_2020.pdf

https://starvault.se/wp-content/uploads/2021/06/Forslag_till_dagordning_och_beslut_arsstamma_Star_Vault_AB_14_juni_2021.pdf

https://starvault.se/wp-content/uploads/2021/06/Formular_for_postrostning_Star_Vault_AB_arsstamma_14_juni_2021.pdf

Star Vault genomför fullt säkerställd företrädesemission

STAR_VAULT_memorandum_mars_2020.pdf

STAR_VAULT_teaser_18_mars_2020.pdf

Star-Vault-AB-kallelse-till-extra-bolagsstäma-den-12-mars-2020.pdf

Star-Vault-AB-förslag-till-beslut-villkor-optionsprogram-2021-extra-bolagsstämma-12-mars-2020.pdf

Fullmaktsformulär-årsstämma-Star-Vault-AB-2020.pdf

Kallelse-till-årsstämma-i-Star-Vault-AB-den-15-juni-2020.pdf

Förslag-till-beslut-på-årsstämma-i-Star-Vault-AB-den-15-juni-2020.pdf

https://starvault.se/wp-content/uploads/2021/04/20180810-Press-Beslut-Star-Vault.pdf

https://starvault.se/wp-content/uploads/2021/04/20180817Q2-Star-Vault.pdf

https://starvault.se/wp-content/uploads/2021/04/Pressrelease-Royale-20180809.pdf

https://starvault.se/wp-content/uploads/2021/04/Pressrelease-Star-Vault-Kitten´d-20180719.pdf

https://starvault.se/wp-content/uploads/2021/04/Star-Vault-Emission-2018.pdf

https://starvault.se/wp-content/uploads/2021/04/Star-Vault-PM_emission_final2350.pdf